Manifest

Amb el propòsit de poder dedicar-nos a les nostres passions i viure una vida que ens realitzi, la intenció de Morgana Seda és reivindicar la seda dins del marc artístic actual.

Objectius

01.

L'essència del projecte Morgana Seda rau a aconseguir un modus vivendi conseqüent amb les nostres ambicions, anhels i ideals. Per altra banda, igual d'important és complir satisfactòriament la inquietud artística i poder desenvolupar les habilitats i tècniques pictòriques.

02.

Som la segona generació d'un taller artesà d'estampació tèxtil, amb més de vint-i-cinc anys d'experiència. El que proposem és una mirada nova, un trencament de la situació preestablerta de la seda i deslliurar-la del complement tèxtil, a fi de convertir-la en un suport artístic tan vàlid com el paper o la tela de cotó o llir. Sobretot en una situació artística tan àmplia i rica com n'és l'actual, en una època d'innovació i alliberament tècnic i conceptual.

03.

En una societat consumista com la nostra és vital frenar i reflexionar sobre les necessitats que tenim o creiem que tenim. Pensem que és rellevant recuperar alguns dels valors del passat, cada vegada més oblidats. Uns valors tan bàsics com preferir la qualitat a la quantitat i evitar caure en trampes com la rapidesa i la practicitat. Recuperar el fet de gaudir amb la compra i poder estar satisfets de la inversió realitzada.

04.

Hem d'aprendre a entendre l'objecte artesà més enllà de la seva existència física i conceptual. És imperatiu adonar-se que amb l'adquisició de l'objecte manufacturat es potencia l'ambient artesà; es dona suport a un ideal concret i estudiat, es valora el temps invertit en el projecte i en tot el procés creatiu invisible i imperceptible que hi ha al darrere de qualsevol empresa d'artesania.

Dit això, sigueu benvinguts i sentiu-vos com a casa. Estem agraïts de la vostra visita i contents que ens hàgim conegut. Aquí fem el que ens encanta i ens encanta el que fem.

Morgana Seda és la fusió
de la passió i la delicadesa,
de la perseverança i la brillantor,
de l'electricisme i la lleugeresa.

Banner Kit Digital Banner Kit Digital
Banner Kit Digital Banner Kit Digital Banner Kit Digital