El disseny
de la peça

El procés creatiu s'inicia amb l'estudi de la idea del disseny. Es plasma el motiu sobre paper i es treballa fins a aconseguir un resultat satisfactòri.

01

LA REALITZACIÓ

DE LA PLANTILLA

LA
REALITZACIÓ
DE LA
PLANTILLA

02

Una vegada finalitzat el disseny es procedeix a la realització de la plantilla a mida real i sobre paper. L'objectiu és transmetre a la seda la frescor i els detalls del disseny d'una manera segura, ja que és una tècnica que no admet errors.

LA PREPARACIÓ DE LA SEDA

03

Amb la plantilla llesta i amb el disseny estudiat, procedim a preparar la seda. Amb delicadesa, es tensa al bastidor i s'hi col·loca la plantilla a sota. Degut a la semitransparència de la seda, podem veure el disseny a través de la tela, permetent una execució molt més segura.

En el nostre taller ens hem especialitzat en l'aplicació de la tècnica de la guta: és un tipus de resina pigmentada que, mitjançant un aplicador, ens permet unes línies molt definides i aconseguir molt de detall. La funció de la guta és de limitar la pintura, eliminant la capil·laritat de la seda.

L'APLICACIÓ DE LA GUTA

04

LA PINTURA SOBRE SEDA

05

El procés de l'aplicació de la pintura és molt delicat i precís; és necessària la paciència i la concentració, ja que és un procés que no admet canvis ni rectificacións. Per això és tant important l'estudi del disseny en tots els sentits a fi d'aconseguit un resultat òptim.

LA FIXACIÓ DEL COLOR

06

Una vegada acabat el procés creatiu de la pintura sobre seda es procedeix a la fixació del color a la tela mitjançant la termofusió. La fixació natural del pigment s'accelera amb l'ús del vapor. El tractament de la peça acaba amb el planxat.

07

El procés de l'aplicació de la pintura és molt delicat i precís; és necessària la paciència i la concentració, ja que és un procés que no admet canvis ni rectificacións. Per això és tant important l'estudi del disseny en tots els sentits a fi d'aconseguit un resultat òptim.

LA FINALITZACIÓ DE LA PEÇA

El resultat de tot aquest procés creatiu és una peça de seda pintada a mà, única i exclusiva.